om Akelius

Akelius äger 18 tusen hyreslägenheter i storstäderna New York, Boston, Washington D.C., Austin, Montreal, Toronto, Ottawa,  London och Paris.

map with Austin d6fec730c4

a better living – ett bättre boende

Akelius vänder sig till hyresgäster som efterfrågar

 • eftertraktade lägen
 • lokaler och lägenheter av hög kvalitet
 • service av hög kvalitet

Ett bättre boende - better living inkluderar

 • rent och prydligt
 • säkerhet och integritet
 • snabb service
   
 • grönområden
 • konst, ljusdesign och låg ljudnivå
 • bevarande av arkitektoniska och historiska värden
   
 • hållbara lösningar vad gäller energi, vatten, avfall
  och material
 • uppgraderade lägenheter och fastigheter

andel av verkligt värde, procent

attraktiva lägen i storstäder

Akelius fokuserar på lägen som erbjuder en hög livskvalitet,
vilket betyder närhet till grönområden, parker, samt med effektiv kollektivtrafik och låg kriminalitet.

Även gåvänliga lägen är något som efterfrågas.

”Walk score” mäter närheten till mataffärer, skolor, parker och affärer.
Maximal walk score är 100.
Genomsnittet för Akelius portfölj är 86, vilket indikerar mycket gåvänliga lägen.

walk score

digitalisering

Ett internt utvecklingsteam har som målsättning att erbjuda de bästa digitala verktygen inom bostadsfastighetsbranschen,
och på lång sikt att utveckla alla applikationer internt.

Alla självutvecklade applikationer är skräddarsydda för Akelius behov som globalt företag.

De bästa digitala verktygen driver tillväxten i verksamheten och möjliggör better living för Akelius hyresgäster.

utbildning

För att säkerställa att bolaget har den bäst utbildade personalen inom bostadsfastighetsbranschen,
får all personal internt utvecklad utbildning som är relevant för deras arbete.

ett hedervärt och hållbart bolag

Bolaget arbetar för att vara hållbart och hedervärt.

Akelius förhåller sig anständigt och ärligt gentemot sina intressenter,
såsom hyresgäster, anställda, underentreprenörer, samhället.

För att stärka företagsetiken utbildas personalen årligen i uppförandekoden,
anti-korruption, och visselblåsarprocessen.

Bolaget har som mål att reducera sina koldioxidutsläpp med fyrtio procent till och med 2025
och att vara fullt koldioxidbefriad till och med 2050.

Förnybar energi och projekt för kraftvärme leder till reducerad energiförbrukning samt
växthusgasutsläpp och lägre taxebundna kostnader.

sträva efter ett minimum av BBB+ kredit rating

Finanspolicyn fastställer att bolaget ska sträva efter ett BBB+ kreditbetyg eller högre.

Nuvarande rating är BBB med negativa utsikter.

Finanspolicyn fastställer en belåningsgrad under fyrtiofem procent.

ägd av en välgörenhetsstiftelse

Bolagets huvudägare är Akelius Foundation,
en välgörenhetsstiftelse.

Akelius Foundation är världens största givare till SOS Barnbyar.

grundaren Roger Akelius

Grundaren av företaget, Roger Akelius, växte upp i Stora Mellby i sydvästra delen av Sverige.

Vid elva års ålder började han sitt första sommarjobb på ett mejeri.

Med sina två första lönecheckar köpte han en kamera och ett tält.

Med sin tredje lönecheck köpte han sin första fastighet – en sommarstuga.

1968 Roger blev Sveriges yngsta lektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

1974 publicerade han en bok om premiumobligationer som blev en bästsäljare och gjorde namnet Akelius känt för massorna.

Boken Akelius Skatt publicerades 1982 som på ett enkelt och personligt sätt förklarar hur vanliga människor lagligt kan minska sina skatter.

År 1985 var Roger den första i världen att sälja skattedeklarationsprogram.

1994 köpte Roger fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Trollhättan.

I dag äger Akelius bostadsfastigheter i sju storstäder i Europa och Nordamerika.

Roger Akelius har under många år engagerat sig i välgörenhet genom stiftelsen, Akelius Foundation, och har slagit flera rekord i donationer för människor i nöd över hela världen.