Förvärvsprofil

  • Hyresbostäder med uppgraderingspotential
  • Alla storlekar, från enstaka hus till större portföljer
  • Normalt köper vi utan förbehåll för finansiering
  • Förvärv sker lokalt

 

Skicka ditt affärsförslag till:

Tyskland
info@akelius.de

Kanada
info@akelius.ca

England
info@akelius.co.uk

Sverige
info@akelius.se

Frankrike
info@akelius.fr

USA
info@akelius.us