historia

Akelius in 1994

1994

Köper de första fastigheterna i Helsingborg, Göteborg och Trollhättan.