Your browser does not support JavaScript!
Akelius Residential AB

historia

1994

Köper de första fastigheterna i Helsingborg, Göteborg och Trollhättan.

2001

Köper fastigheter från Drott AB,
fastighetsvärde SEK 3,7 miljarder. 

2005

Emitterar säkerställda obligationer, EUR 257 miljoner.
Den genomsnittliga marginalen över Euribor var 25 punkter.

2006

Köper de första fastigheterna i Berlin och Hamburg.
Startar privatisering i stor skala i Sverige.

2007

Börjar uppgradera tyska fastigheter.
Roger Akelius donerar sina andelar i Akelius Apartments Ltd till Akelius Foundation.

2008

Startar Akelius Business School.             
Förvärvar Focus-portföljen i Berlin och Täby-portföljen i Stockholm.

2009

Säljer fastigheter i västra Sverige till Apartment Bostad Väst AB.

2010

Uppgraderar fastigheter i Sverige.

2011

Startar verksamhet i Toronto och London.

2012

Utfärdar osäkrade obligationer i svenska kronor.
Säljer fastigheter i Västerås och Linköping till Willhem för SEK 1,6 miljarder.

2013

Köper Bostad Väst AB och fastigheter i Toronto från systerbolaget.

2014

Börjar köpa fastigheter i Paris och Montreal.
Köper Hugo Åberg-portföljen i Malmö.
Emitterar preferensaktier.

2015

Inträder i New York och på den amerikanska marknaden.

2016

Förvärvar fastigheter i Köpenhamn.

2017

Tillväxt i befintliga storstäder.
Digitalisering för att öka effektiviteten.
“Clean the map” avslutas.

2018

Når femtiotusen lägenheter fördelat på femton storstäder. 

2019

Innehaven koncentrerades till tolv växande storstäder.

2021

Säljer alla fastigheter i Skandinavien och Tyskland, totalt 28 776 lägenheter.