Prospekt

Prospekt Akelius Residential Property AB preferensaktier september 2014

Prospekt Akelius Residential AB preferensaktier maj 2014

Certified Adviser

Akelius Residential Property AB har utsett Avanza till Certified Adviser. Avanza äger inga preferensaktier i Akelius Residential Property AB.

Avanza, Regeringsgatan 103, 111 93 Stockholm, tel. 08-562 250 00, avanza.se.

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.