Utdelning

Preferensaktier

2017-11-03 Avstämningsdag
2017-11-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2017-11-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2017-11-08
utbetalningsdag

2018-02-05 Avstämningsdag
2018-02-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2018-02-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2018-02-08
utbetalningsdag