Utdelning

Preferensaktier

2018-02-05 avstämningsdag
2018-02-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2018-02-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2018-02-08
utbetalningsdag

2018-05-04 avstämningsdag
2018-05-02
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2018-05-03
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2018-05-09
utbetalningsdag

2018-08-03 avstämningsdag
2018-08-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2018-08-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2018-08-08
utbetalningsdag

2018-11-05 avstämningsdag
2018-11-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2018-11-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2018-11-08
utbetalningsdag

2019-02-05 avstämningsdag
2019-02-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2019-02-04
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2019-02-08
utbetalningsdag