Utdelning

Preferensaktier

2019-05-03 avstämningsdag
2019-05-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2019-05-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2019-05-08
utbetalningsdag

2019-08-05 avstämningsdag
2019-08-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2019-08-02
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2019-08-08
utbetalningsdag

2019-11-05 avstämningsdag
2019-11-01
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2019-11-04
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2019-11-08
utbetalningsdag

2020-02-05 avstämningsdag
2020-02-03
sista handelsdag inkl. rätt till utdelning, 5,00 kr
2020-02-04
första handelsdag exkl. rätt till utdelning
2020-02-10
utbetalningsdag