Kalender

2018-08-06
Delårsrapport april-juni

2018-10-22
Delårsrapport juli-september

2019-02-04
Bokslutskommuniké 2018

2019-03-15
Årsredovisning 2018