Nyckeltal

2018
jan-sep

Antal lägenheter
49 370
Uthyrningsbar area, tusen kvm
3 353
 
Vakansgrad, procent
9,5
Reell vakansgrad, procent
1,2
Nettouthyrning
-2,7
 
Verkligt värde fastigheter, mEUR
11 981
Verkligt värde fastigheter, per kvm
3 573
Direktavkastningskrav, procent
3,64
Diskonteringsränta, procent
5,63
 
Städer
Procent av verkligt värde
Berlin
23
Stockholm
17
Malmö
8
Hamburg
7
London
7
Toronto
7
New York
7
Boston
4
Montreal
4
Washinton D.C.
3
Paris
3
Köln-Düsseldorf
3
Köpenhamn
2
Frankfurt-Mainz
2
München
2
Övriga
1
 
Avkastning fastigheter, per år, procent
9,2
Varav direktavkastning, procentenheter
2,4
Varv värdeförändring, procentenheter
6,7

Jämförbart bestånd
 
Förändring hyresintäkter, procent
3,1
Förändring driftnetto, procent
7,3
Eget kapital och hybridkapital
48
Soliditet
44
Belåningsgrad, procent
42
Belåningsgrad säkerställt, procent
18

Kapitalbindning i år

5,1
Förfall lån inom ett år, EURm
286
Likviditet, EURm
688

Räntetäckningsgrad

3,3
Räntetäckningsgrad exklusive värdeförändring
1,9
Medelränta, procent
2,70
Räntebindning i år
4,6


Key figures 2004-2018 in Excel