Nyckeltal

2018
jan-dec

Antal lägenheter
50 407
Uthyrningsbar area, tusen kvm
3 422
 
Vakansgrad, procent
9,6
Reell vakansgrad, procent
1,4
Nettouthyrning
-0,4
 
Verkligt värde fastigheter, mEUR
12 379
Verkligt värde fastigheter, per kvm
3 617
Direktavkastningskrav, procent
3,67
Diskonteringsränta, procent
5,66
 
Städer
Procent av verkligt värde
Berlin
23
Stockholm
16
Malmö
8
Hamburg
7
London
7
Toronto
7
New York
7
Montreal
5
Boston
4
Washinton D.C.
3
Paris
3
Köln-Düsseldorf
3
Köpenhamn
2
Frankfurt-Mainz
2
München
2
Övriga
1
 
Avkastning fastigheter, per år, procent
7,6
Varav direktavkastning, procentenheter
2,4
Varv värdeförändring, procentenheter
5,2

Jämförbart bestånd
 
Förändring hyresintäkter, procent
2,8
Förändring driftnetto, procent
7,3
Eget kapital och hybridkapital
47
Soliditet
43
Belåningsgrad, procent
44
Belåningsgrad säkerställt, procent
19

Kapitalbindning i år

5,7
Förfall lån inom ett år, EURm
339
Likviditet, EURm
461

Räntetäckningsgrad

2,8
Räntetäckningsgrad exklusive värdeförändring
1,8
Medelränta, procent
2,64
Räntebindning i år
4,5


Key figures 2004-2018 in Excel