Nyckeltal

2018
jan-jun

Antal lägenheter
47 733
Uthyrningsbar area, tusen kvm
3 242
 
Vakansgrad, procent
8,5
Reell vakansgrad, procent
1,1
Nettouthyrning
-0,7
 
Verkligt värde fastigheter, mEUR
11 225
Verkligt värde fastigheter, per kvm
3 463
Direktavkastningskrav, procent
3,61
Diskonteringsränta, procent
5,6
 
Städer
Procent av verkligt värde
Berlin
23
Stockholm
18
Malmö
8
Hamburg
8
London
8
Toronto
7
New York
7
Boston
4
Montreal
4
Köpenhamn
3
Paris
3
Köln-Düsseldorf
3
Frankfurt-Mainz
2
München
2
Washington D.C.
1
Övriga
1
 
Avkastning fastigheter, per år, procent
9,7
Varav direktavkastning, procentenheter
2,4
Varv värdeförändring, procentenheter
7,3

Jämförbart bestånd
 
Förändring hyresintäkter, procent
3,4
Förändring driftnetto,
procent
6,2

Soliditet

45
Belåningsgrad, procent
40
Belåningsgrad säkerställt,
procent
16

Kapitalbindning i år

5,5
Förfall lån inom ett år, mEUR
245
Likviditet, mEUR
650

Räntetäckningsgrad

4,1
Räntetäckningsgrad exklusive värdeförändring
1,8
Medelränta, procent
2,64
Räntebindning
5,2


Key figures 2004-2018 in Excel