Nyckeltal

2017
jan-sept

Antal lägenheter
45 909
Antal kvadratmeter
3 164
 
Vakansgrad, procent
6,0
Reell vakansgrad, procent
0,8
Nettouthyrning
78
 
Verkligt värde fastigheter, mkr
97 116
Verkligt värde fastigheter, per kvm
30 690
Direktavkastningskrav, procent
3,64
Diskonteringsränta, procent
5,63
 
Städer
Procent av verkligt värde
Berlin
23
Stockholm
20
Malmö
9
Hamburg
8
London
7
Toronto
6
New York
6
Boston
4
Montreal
3
Köpenhamn
3
Washington D.C.
1
Övriga
8
 
Avkastning fastigheter, per år, procent
12,6
Varav direktavkastning, procentenheter
2,7
Varv värdeförändring, procentenheter
9,9

Jämförbart bestånd
 
Förändring hyresintäkter, procent
5,1
Förändring driftnetto,
procent
9,0

Soliditet

46
Belåningsgrad, procent
43
Belåningsgrad säkerställt,
procent
21

Kapitalbindning i år

5,3
Förfall lån inom ett år, mkr
3 771
Likviditet, mkr
6 222

Räntetäckningsgrad

6,0
Räntetäckningsgrad exklusive värdeförändring
2,1
Medelränta, procent
2,58
Räntebindning
5,0

Nyckeltal jan-sept 2017 i Excel
Nyckeltal helår 2012-2016 i Excel