Nyckeltal

2018
jan-mar

Antal lägenheter
48 297
Uthyrningsbar area, tusen kvm
3 297
 
Vakansgrad, procent
7,5
Reell vakansgrad, procent
0,9
Nettouthyrning
0,3
 
Verkligt värde fastigheter, mEUR
10 926
Verkligt värde fastigheter, per kvm
3 314
Direktavkastningskrav, procent
3,59
Diskonteringsränta, procent
5,58
 
Städer
Procent av verkligt värde
Berlin
23
Stockholm
20
Malmö
8
Hamburg
8
London
7
Toronto
6
New York
6
Boston
4
Montreal
3
Köpenhamn
3
Paris
3
Köln-Düsseldorf
3
Frankfurt-Mainz
2
München
2
Washington D.C.
1
Övriga
1
 
Avkastning fastigheter, per år, procent
10,2
Varav direktavkastning, procentenheter
2,5
Varv värdeförändring, procentenheter
7,7

Jämförbart bestånd
 
Förändring hyresintäkter, procent
3,7
Förändring driftnetto,
procent
5,9

Soliditet

45
Belåningsgrad, procent
45
Belåningsgrad säkerställt,
procent
19

Kapitalbindning i år

5,3
Förfall lån inom ett år, mEUR
395
Likviditet, mEUR
778

Räntetäckningsgrad

1,9
Räntetäckningsgrad exklusive värdeförändring
1,8
Medelränta, procent
2,39
Räntebindning
4,8


Key figures 2004-2018 in Excel