Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

2019

2019-04-11 beslut vid årsstämma 2019
2019-03-18 Akelius säljer 2 839 lägenheter i Tyskland
2019-03-13 kallelse till årsstämma 2019
2019-02-13 Akelius planerar försäljning i Tyskland
2019-02-04 bokslutskommuniké 2018
2019-01-29 Akelius presenterar bokslutskommuniké

2018

2018-12-19 Akelius säljer 2 340 lägenheter i Stockholm och Mölndal
2018-10-22 delårsrapport 2018, januari till september
2018-10-19 Akelius minskar risken
2018-10-19 Anders Lindskog ordförande för Akelius
2018-10-17 delårsrapporten presenteras
2018-09-26 Akelius ger ut obligationer SEK 1 000 miljoner
2018-09-26 SEK obligation planeras
2018-09-25 GBP obligationer ges ut
2018-09-25 GBP obligation planeras
2018-08-13 383 lägenheter i Washington förvärvas
2018-08-06 delårsrapport 2018, januari till juni
2018-08-01 68 lägenheter i New York förvärvas
2018-04-27 delårsrapport 2018, januari till mars
2018-04-11 beslut vid årsstämma 2018
2018-03-27 hybridobligation ges ut
2018-03-26 Standard and Poor’s bekräftar Akelius BBB kreditbetyg
2018-03-22 ny finanspolicy antas
2018-03-14 hybridobligation planeras
2018-03-13 kallelse till årsstämma 2018
2018-02-28 264 lägenheter i Montreal förvärvas
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017

2017

2017-12-15 1 420 lägenheter i Storstockholm säljs
2017-11-07 Obligationer ges ut, EUR 500 miljoner
2017-11-07 Planerar EUR obligation
2017-11-03 Rating höjd till BBB
2017-10-23 395 lägenheter i London förvärvas
2017-10-23 Delårsrapport jan-sept 2017
2017-10-02 58 lägenheter i Boston förvärvas
2017-09-29 Akelius University får 40 miljoner per år
2017-09-29 Akelius University får 40 miljoner per år
2017-09-26 Obligationer SEK 1 500 miljoner ges ut
2017-09-26 Återköp av SEK obligation erbjuds
2017-09-15 SEK obligation planeras
2017-09-13 248 lägenheter i Montreal förvärvas
2017-09-12 Förvärvar 117 lägenheter i New York
2017-09-11 245 lägenheter i New York förvärvas
2017-09-08 Obligationer GBP 300 miljoner ges ut
2017-09-01 2 299 lägenheter i Helsingborg säljs
2017-08-29 Planerar GBP obligation
2017-08-07 Delårsrapport jan-juni 2017
2017-07-27 Förvärvar 198 lägenheter i Toronto
2017-07-20 Förvärvar 211 lägenheter i London
2017-07-13 Förvärvar 168 lägenheter i Washington
2017-07-13 Förvärvar 128 lägenheter i Köpenhamn
2017-06-27 Förvärvar 183 lägenheter i Köpenhamn
2017-06-16 Avtal om försäljning av 2 299 lägenheter i Helsingborg
2017-05-23 Ger ut obligation EUR 600 miljoner
2017-05-12 Planerar obligationsemission
2017-04-28 Delårsrapport jan-mars 2017
2017-04-11 Beslut vid årsstämma
2017-03-21 Förbättring av kapitalstrukturen
2017-03-17 Förvärvar 102 lägenheter i Stockholm
2017-03-15 Planerar obligationsprogram
2017-03-10 Kallelse till årsstämma 2017
2017-03-03 “Positive outlook” av Standard and Poor’s
2017-02-07 Förvärvar 194 lägenheter i Stockholm
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Lars Lindfors vice VD, Peter Ullmark chef Skandinavien

2016

2016-12-21 Förvärvar 476 lägenheter i Köpenhamn
2016-12-16 Förvärvar 153 lägenheter i Boston
2016-11-30 144 lägenheter i Stockholm säljs
2016-11-25 Förvärvar 245 lägenheter i Stockholm
2016-11-17 Hög efterfrågan på Akelius obligation
2016-11-02 Finansiella flexibiliteten stärks
2016-10-24 Delårsrapport januari till september 2016
2016-10-14 1 763 lägenheter i Sverige säljs
2016-10-04 Förvärvar 122 lägenheter i Boston
2016-10-03 Första förvärvet i Köpenhamn
2016-08-08 Delårsrapport januari till juni 2016
2016-04-25 Delårsrapport januari till mars 2016
2016-04-21 81 lägenheter utanför London säljs
2016-04-15 Beslut vid årsstämma
2016-04-07 4 300 lägenheter i västra Sverige säljs
2016-04-01 Förvärvar 86 lägenheter i New York
2016-03-23 91 lägenheter i Stockholm säljs
2016-03-16 Kallelse till årsstämma 2016
2016-03-02 Förvärvar 311 lägenheter i Düsseldorf
2016-03-01 Förvärvar 143 lägenheter i Hamburg
2016-02-29 585 lägenheter i Tyskland säljs
2016-02-16 116 lägenheter i Stockholm säljs
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-22 Förvärvar 415 lägenheter i Montreal
2016-01-14 121 lägenheter utanför London säljs
2016-01-11 Emitterar företagscertifikat i EUR
2016-01-08 Förvärvar 258 lägenheter i Boston

2015

2015-12-17 208 lägenheter i Huddinge säljs
2015-11-20 Certifikatprogrammet utökas
2015-11-20 Akelius säljer 1 693 lägenheter i Norrland
2015-11-17 395 lägenheter i Täby säljs
2015-11-04 Förvärvar 165 lägenheter i London
2015-10-26 Delårsrapport januari till september 2015
2015-10-22 Förvärvar 279 lägenheter i Washington
2015-10-19 Förvärvar 279 lägenheter i Boston
2015-10-01 879 lägenheter i Tyskland säljs
2015-09-16 Lyckad emission av EUR obligationer
2015-09-15 Hamlet Gardens i London säljs
2015-09-04 Andelen obligationer ökas
2015-09-01 Obligationer ges ut
2015-08-31 Tech West House i London säljs
2015-08-24 Företagscertifikat emitteras
2015-08-11 Förvärvar 427 lägenheter i Toronto
2015-08-10 Delårsrapport januari till juni 2015
2015-08-06 Kommersiella fastigheter säljs
2015-08-05 Förvärvar 260 lägenheter i Montreal
2015-08-04 Förvärvar fastighetsportfölj i New York
2015-08-03 Förvärvar 250 lägenheter i Berlin
2015-07-10 Förvärvar 76 lägenheter i London
2015-07-03 Förvärvar i Helsingborg
2015-06-17 Akelius ger ut obligationer
2015-06-12 Akelius avser minska säkerställd upplåning
2015-06-01 Standard & Poor´s ger Akelius starkt kreditbetyg, BBB-
2015-05-18 Förvärvar 199 lägenheter i New York
2015-05-11 Förvärvar 196 lägenheter på Manhattan
2015-05-11 Godkänt obligationsprospekt
2015-05-05 Delårsrapport januari till mars 2015
2015-04-27 Akelius köper i Stockholm
2015-04-24 Akelius tillförs två miljarder eget kapital
2015-04-23 Nya preferensaktier erbjuds
2015-04-16 Personalen får femtio miljoner
2015-04-15 Beslut vid årsstämma
2015-04-01 Förvärvar fastighet i New York
2015-03-31 Byter fastigheter med Heimstaden
2015-03-19 Stor efterfrågan på obligationer
2015-03-17 Förvärvar 40 lägenheter i London
2015-03-17 Kallelse till årsstämma 2015
2015-03-10 Obligationsvillkor presenteras den 19 mars
2015-03-02 Obligationer ges ut
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-25 Förvärvar 200 lägenheter i centrala Paris
2015-02-20 Underrättelse om förtida inlösen av obligationslån
2015-01-15 Obligationer emitteras 20150115
2015-01-13 Nya obligationer erbjuds- 20150113
2015-01-09 Förvärvar 835 lägenheter i Berlin
2015-01-09 Akelius allt starkare

2014

2014-12-22 Förvärvar i Montreal och Paris
2014-12-19 Beslut vid extra bolagsstämma
2014-11-26 Akelius går in i USA
2014-11-26 Kallelse till extra bolagsstämma i Akelius
2014-11-24 Delårsrapport januari till september 2014
2014-11-20 Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras 24 november
2014-10-17 Förvärvat för 9,4 miljarder kronor
2014-10-15 Akelius köper 2 075 lägenheter i Malmö
2014-10-14 Förvärvar 798 lägenheter i Berlin
2014-10-13 Första förvärvet i Montreal
2014-09-16 Nära tio miljarder till Akelius, som tog emot tre
2014-09-12 Förvärvar 122 lägenheter i Toronto
2014-09-09 Stort intresse för Akelius preferensaktier
2014-09-01 Akelius erbjudande om att teckna preferensaktier
2014-08-25 Beslut vid extra bolagsstämma
2014-07-16 Kallelse till extra bolagstämma
2014-07-14 Godkänt obligationsprospekt
2014-07-07 Förvärvar 741 lägenheter i Berlin
2014-06-25 Förvärvar i Paris
2014-06-24 Förvärvar 54 lägenheter i London
2014-06-23 Akelius Residential AB (publ) köper 327 lägenheter i Toronto
2014-06-18 Akelius Residential AB (publ) - Framgångsrik emission av obligationer
2014-06-18 Akelius Residential AB (publ) erbjuder nytt ej säkerställt obligationslån
2014-06-13 Hybridlån emitteras
2014-05-27 Akelius Residential AB (publ) preferensaktie godkänd för notering
2014-05-26 Akelius Residential AB (publ) - 12 000 investerar i Akelius preferensaktie
2014-05-22 Akelius Residential AB (publ) - Kraftig efterfrågan på Akelius preferensaktier
2014-05-12 Akelius Residential AB (publ) - Akelius erbjudande att teckna preferensaktier
2014-05-12 Akelius Residential AB (publ) - Akelius prospekt för preferensaktier
2014-05-08 Akelius Fastigheter blir Akelius Residential
2014-04-10 Eget kapital ökas
2014-04-01 Förvärvar i England

2013

2013-12-30 Förvärvar i Toronto
2013-12-03 Akelius säljer 800 lägenheter i Öresund
2013-11-13 Godkänt noteringsprospekt
2013-11-06 Akelius obligation övertecknades
2013-10-28 Villkorsändring för obligationslån
2013-05-14 Akelius emitterar obligationer framgångsrikt
2013-05-03 Landlord of the year i UK
2013-03-26 Förvärvar Apartment Bostad
2013-02-14 Lån förlängs

2012

2012-10-22 1400 lägenheter säljs
2012-06-15 Ett treårigt obligationslån om 420 miljoner kronor emitteras

2008

2008-06-27 Förvärvar 53 hyreslägenheter i Malmö
2008-05-19 Förvärvar 54 hyreslägenheter i Karlskrona
2008-05-12 Förvärvar bostadsfastigheter i Täby för 2,3 miljarder kronor
2008-05-05 Förvärvar fastigheter i Nynäshamn
2008-05-05 27.000 lägenheter får fibernät från TeliaSonera
2008-04-21 Akelius startar fastighetsrenting
2008-04-07 Akelius Hotell och Fastigheter AB köper Cape East Family Resort i Haparanda
2008-03-13 Tullhuset i Haparanda säljs
2008-03-03 Sveriges högsta sparränta nu 5-6 %

2007

2007-12-20 10 fastigheter i Västerås förvärvas
2007-12-10 En miljard investeras i Umeå
2007-11-15 Akelius köper fastigheter i Södertälje
2007-11-13 Akelius Spar ger 6 procent
2007-09-10 Bytesaffär med Kungsleden
2007-09-04 Expansionen i Tyskland fortsätter
2007-07-06 Förvärvar 391 hyreslägenheter i Karlskrona
2007-05-30 Jens Nagel slutar
2007-04-10 Expansion i Hamburg
2007-03-29 Förvärvar 202 hyreslägenheter i Malmö
2007-03-21 Första förvärvet i München
2007-03-14 Förvärvar 80 hyreslägenheter i Eskilstuna
2007-03-14 Expansionen i Bayern fortsätter
2007-03-01 Akelius förvärvar 184 hyreslägenheter i centrala Karlstad
2007-03-01 Akelius köper ytterligare 252 lägenheter i Berlin
2007-01-19 Akelius GmbH fortsätter sin expansion i Bayern
2007-01-11 Förvärvar 482 hyreslägenheter i centrala Luleå av Hilding Holmqvist
2007-01-11 Förvärvar 482 hyreslägenheter i centrala Luleå av Hilding Holmqvist
2007-01-08 Mimer säljer bostadsfastighet till Akelius
2007-01-08 Första förvärvet i Augsburg, Bayern

2006

2006-11-22 Akelius GmbH gör sina första förvärv i Hamburg
2006-08-17 Ytterligare lägenheter i Berlin förvärvas
2006-06-30 Förvärvar 107 lägenheter i Berlin
2006-06-08 Förvärvar bostadsfastigheter i Linköping och Södertälje för ett värde av 1 miljard.
2006-05-24 Förvärvar äldreboende i Halmstad
2006-03-27 Förvärvar fastigheter i Umeå
2006-03-15 402 lägenheter i västra Berlin

2005

2005-11-16 Förvärvar fastigheter i Malmö
2005-02-11 Bestånd i Skövde säljs
2005-01-24 Förvärvar av Tornet för 480 miljoner

2004

2004-12-22 Fastigheter förvärvas
2004-12-22 Akelius vinst 230 miljoner - Ny inlåning 800 miljoner
2004-12-07 Förvärvar bostäder i centrala Malmö

2003

2003-11-27 Leif Zetterberg tar över Akelius
2003-07-01 Jan-Erik Höjvall koncernchef för Akelius Fastigheter AB