kalender

2020  
2020-02-03 bokslutskommuniké 2019
2020-03-13 årsredovisning 2019
2020-04-03 årsstämma
2020-04-27 delårsrapport Q1
2020-08-10 delårsrapport Q2
2020-10-26 delårsrapport Q3