kalender

2019  
2019-11-08 utdelning preferensaktier
2020  
2020-02-03 bokslutskommuniké 2019
2020-02-10 utdelning preferensaktier
2020-03-13 årsredovisning 2019
2020-04-03 årsstämma
2020-04-27 delårsrapport Q1