kalender

2019  
2019-10-21 delårsrapport Q3
2019-11-08 utdelning preferensaktier

 

2020  
2020-02-03 bokslutskommuniké 2019
2020-02-10 utdelning preferensaktier
2020-03-13 årsredovisning 2019