banker

Akelius föredrar lokala banker som finansierar sig på lång sikt genom säkerställda obligationer.
Prissättningen är attraktiv och lånemöjlighet finns över hela konjunkturcykeln.
Den aggregerade säkerställda belåningsgraden ska understiga 25 procent.

Akelius använder lokala och internationella banker för icke säkerställda lån och revolverande kreditfaciliteter.
Akelius kommer alltid ha icke pantsatta fastigheter motsvarande minst 150 procent av icke säkerställd skuld.
Ej pantsatta fastigheter är en finansieringskälla,
de ger likviditet vid försäljning och kan användas för att ta upp säkerställda lån.

Akelius har avtal med tio banker i fem länder.
Tillgång till olika finansieringskällor är en konkurrensfördel.
Många finansieringskällor möjligheterna till att erhålla attraktiva villkor.
Diversifiering minskar risken.

banker per land