finansiella risker

Två huvudsakliga fastighetsrelaterade finansiella risker är

 • sjunkande fastighetsvärden
 • lägre hyresintäkter

Akelius mildrar fastighetsriskerna genom

 • bostadsfastigheter
 • stabila länder
 • växande metropoler
 • attraktiva lägen

Fastighetsbolags huvudsakliga lånerelaterade finansiella risker

 • likviditet
 • lånefinansiering
 • räntebetalningar

En låg fastighetsrisk mildrar lånerelaterad finansiell risk

 • stabila intäkter stödjer räntebetalningar
 • stabila fastighetsvärden stödjer lånefinansiering
 • attraktiva fastigheter i likvida fastighetsmarknader stödjer likviditet
 • långivare föredrar stabila tillgångar

likviditets- och refinansieringsrisker

För att mildra likviditets- och refinansieringsrisker har Akelius

 • likviditet minst EUR 300 miljoner
 • kapitalkällor överstiger kapitalanvändningsområden

kapitalanvänding och kapitalkällor 12 månader framåt, 2019-12-31, MEUR