certified advisor

Avanza

ca@avanza.se
+46 8 409 421 20
Regeringsgatan 103
111 93 Stockholm

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
Akelius Residential Property AB har utsett Avanza till Certified Adviser.
Avanza äger inga aktier i Akelius Residential Property AB.