prospekt

2019-09-18 prospekt Akelius D-aktier

Akelius erbjuder D-aktier

erbjudandet  
antal aktier i erbjudandet upp till 110 000 000,
rätt att utöka med högst 110 000 000 aktier
prisintervall 1,75-1,85 euro per aktie
kortnamn AKEL D
ISIN SE0013110186
   
tidsplan  
anmälningsperiod för allmänheten 2019-09-19 till 2019-10-02
anmälningsperiod för institutionella investerare 2019-09-19 till 2019-10-03
besked om tilldelning 2019-10-04
första dag för handel 2019-10-04
likviddag 2019-10-08
   
banker  
arrangörer Deutsche Bank och Swedbank
retaildistributör Avanza
certifierad rådgivare Avanza