utdelning

avstämningsdag 2019-11-05
sista dag inklusive
rätt till utdelning,
5 kr
2019-11-01
första handelsdag
exklusive rätt
till utdelning
2019-11-04
utbetalningsdag 2019-11-08
   
avstämningsdag 2020-02-05
sista dag inklusive
rätt till utdelning,
5 kr
2020-02-01
första handelsdag
exklusive rätt
till utdelning
2020-02-04
utbetalningsdag 2020-02-08