utdelning

D-aktierna har rätt till utdelning efter årsstämman 2020-04-03.

Om beslut om utdelning för stamaktierna tas,
har D-aktierna rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A,
dock högst 0,10 euro per D-aktie och år.

utdelningsdatum