Standard & Poor's BBB

Kreditvärderingsbolaget Standard & Poor's bedömer Akelius kreditrisk till BBB.

Affärsrisksprofilen anses vara i övre skiktet av "strong",
baserat på en väldigt låg landrisk, låg branschrisk och en stark konkurrensposition.
Finansiella risken bedöms vara signifikant. 

Akelius eftersträvar ett kreditbetyg BBB+ eller bättre.
Akelius siktar på en utmärkt affärsrisk och måttlig finansiell risk.

kreditbetyg bolaget  
long-term rating BBB, stable outlook
short-term rating A2, stable outlook
Nordic regional scale K2
business risk upper end of strong
financial risk significant
liquidity adequate
   
kreditbetyg ej säkerställda obligationer  
long-term rating BBB, stable outlook
short-term rating A2, stable outlook
Nordic refional scale K2
   
kreditbetyg hybridobligation  
issue rating

BB+


upside
"…improves its EBITDA interest coverage ratio close to 2.4x or above and its ratio of debt to debt plus equity to below 50 percent."

downside
"…if Akelius' leverage increases, with debt to debt plus equity well above 55 percent... or if EBITDA interest coverage remains at 1.5x or below."

rapporter om Akelius av Standard & Poor's

kreditbetyg bolaget
kreditbetyg ej säkerställt
kreditbetyg hybridobligation 2078
kreditbetyg hybridobligation 2081

mer information

Standard & Poor's hemsida