Akelius Residential Property AB

bolagsstämman

Årsstämman äger rum i Stockholm,  2024-04-18.

För kallelse och i övrigt tillgänglig information avseende årsstämman, se nedan. 

För mer information om hur Akelius behandlar aktieägarnas personuppgifter, klicka här.

.