bolagsstämman

Extra bolagsstämma kommer att hållas 2021-12-02.

Årsstämman hölls 2021-04-09.

För mer information om hur Akelius behandlar aktieägarnas personuppgifter, klicka här.