ägare

Akelius Residential Property AB (publ) är ett svenskt holdingbolag vilket äger samtliga bostadsfastigheter i Akeliusgruppen genom dotterbolag.
Bolagets indirekta huvudägare är välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation med 79 procent av aktierna och 84 procent av rösterna.

Bolaget har emitterat två aktietyper,
A-aktier och D-aktier.
D-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Sverige.
Bolaget har nio tusen D-aktieägare.

aktier, procent

röster, procent

stamaktier, procent

D aktier, procent

organisationsschema

Akelius Foundation

Syftet med Akelius Foundation är välgörenhet.

Stiftelsen kommer att donera till

  • hem för barn i nöd;
    för närvarande är stiftelsen ekonomiskt ansvarig för fyra byar som förvaltas av SOS Barnbyar
  • forskning och utbildning avseende bostadsfastigheter
  • andra humanitära, filantropiska projekt,
    om grundaren beslutar det

Ingen enskild person kan få donationer som totalt överstiger två procent av stiftelsens nettotillgångar.

Akelius Foundation kommer inte att bidra till någon religiös eller politisk kampanj.

Akelius Foundation