ägare

Akelius Residential Property AB (publ) är ett svenskt holdingbolag vilket äger samtliga bostadsfastigheter i Akeliusgruppen genom dotterbolag.
Bolagets indirekta huvudägare är välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation med 79 procent av aktierna och 84 procent av rösterna.

Bolaget har emitterat tre aktietyper, A, D och preferensaktier. 
D aktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Sverige.

Bolaget har arton tusen preferensaktieägare och tolv tusen D-aktieägare.

aktier, procent