hållbarhet

Akelius har satt tydliga mål gällande hållbarhet.

Interna gruppfunktioner och externa revisorer granskar överensstämmelse med avseende på mål och policy.

huvudsakliga mål

 • minskad energi- och vattenkonsumtion med tio procent
 • avfallssortering för alla fastigheter
 • information till hyresgäster om hur avfall ska sorteras
   
 • undvika material med giftiga substanser
 • anställdas sjukfrånvaro under två procent
 • personalomsättning under femton procent
   
 • vårdförsäkring till alla anställda

Akelius utbildar sina anställda, informerar hyresgäster och leverantörer.
Akelius Uppförandekod inkluderar etisk policy, uppförande för leverantörer, visselblåsning, socialt ansvarstagande.

Akelius ska publicera en hållbarhetsrapport årligen. 

rapporter

2019

2018

2017