whistleblower

Alla Akeliusanställda uppmanas att rapportera misstänkta överträdelser av denna uppförandekod till sin närmaste arbetsledare.
Om detta inte är möjligt av någon anledning, ska den anställde kontakta den lokala personalavdelningen för hjälp.

Anställda, leverantörer och andra affärspartners kan anmäla en misstänkt överträdelse av Akelius Uppförandekod anonymt via Akelius system för visselblåsare på https://app.incy.io/akeliuswb/links/report.

Överträdelser kan även rapporteras via

  • epost till whistleblower@akelius.com
  • post till whistleblower, Box 38149,
    SE100 64, Stockholm
  • telefon till +46 08 566 130 99

Önskas ett möte för att rapportera överträdelser kan även detta anordnas.

Endast styrelsens ordförande och bolagets chefsjurist kan läsa det som skickas via systemet för visselblåsare eller via de andra kanalerna.

Akelius skyddar anonymiteten för alla som i god tro rapporterar en misstänkt överträdelse.
Vänligen observera att endast Akelius kan garantera anonymitet för visselblåsaren endast om denne använder sig av Akelius system för visselblåsare.

Falska anklagelser eller missbruk av visselblåsarkanalen är i sig en överträdelse mot denna uppförandekod.