whistleblower

Anställda, leverantörer och andra affärspartners kan anmäla en misstänkt överträdelse av Akelius Uppförandekod anonymt till whistleblower@akelius.com.

Akelius skyddar anonymiteten för alla som i god tro rapporterar en misstänkt överträdelse.

Endast styrelsens ordförande kan läsa det som skickas till brevlådan för visselblåsare.