Your browser does not support JavaScript!

pressmeddelanden

2022

2022-12-02 beslut vid extra bolagsstämma
2022-11-11 kallelse till extra bolagsstämma
2022-11-07 ändrar finanspolicyn
2022-10-24 kvartalsrapport 2022, januari till september
2022-10-20 köper i Quebec City
2022-10-06 bjuder in till investerarsamtal
2022-10-06 köper aktier i Castellum AB
2022-08-01 kvartalsrapport 2022, januari till juni
2022-07-29 säljer Akelius Technology AB
2022-05-02 kvartalsrapport 2022, januari till mars
2022-04-27 presenterar resultatet för första kvartalet 2022
2022-04-25 löser in obligation om 500 miljoner euro
2022-04-08 beslut vid årsstämma 2022
2022-03-28 återköper 350 miljoner euro hybridobligationer
2022-03-21 erbjuder återköp av hybridobligationer
2022-03-11 kallelse till årsstämma 2022
2022-02-07 bokslutskommuniké 2021
2022-02-01 presenterar resultatet för 2021

2021

2021-12-21 köper i Austin
2021-12-02 beslut vid extra bolagsstämma 2021
2021-12-01 75 procent av portföljen i Nordamerika
2021-11-01 kallelse till extra bolagsstämma 2021
2021-10-27 slutgiltigt godkännande av konkurrensprövning
2021-10-25 kvartalsrapport 2021, januari till september
2021-09-27 bjuder in till investerarmöte
2021-09-26 säljer 28 776 lägenheter i Skandinavien och Tyskland
2021-08-02 delårsrapport 2021, januari till juni
2021-06-23 överväger omstrukturering
2021-06-02 löser in SEK obligationer
2021-05-05 emitterar EUR obligation
2021-05-03 delårsrapport 2021, januari till mars
2021-04-09 beslut vid årsstämma 2021
2021-03-25 Fitch ger Akelius kreditbetyget BBB
2021-03-12 kallelse till årsstämma 2021
2021-02-09 emitterar EUR obligation
2021-02-09 föredrar långfristig finansiering
2021-02-08 bokslutskommuniké 2020
2021-02-08 reviderar finanspolicyn
2021-02-04 presenterar årets resultat

2020

2020-12-08 Akelius växer i Kanada
2020-10-29 Akelius ger ut EUR obligation
2020-10-29 Akelius planerar EUR obligation
2020-10-26 delårsrapport 2020, januari till september
2020-10-08 Vice President Lars Lindfors går i pension
2020-09-03 Akelius ger ut EUR obligation
2020-09-02 Akelius planerar EUR obligation
2020-08-27 Akelius reviderar affärsmodell
2020-08-03 delårsrapport 2020, januari till juni
2020-07-08 vakansgraden oförändrad i juni
2020-06-24 beslut vid extra bolagsstämma 2020
2020-06-05 vakansgraden minskade under maj
2020-06-03 kallelse till extra bolagsstämma 2020
2020-05-19 Akelius utsker Ralf Spann som VD
2020-05-18 Pål Ahlsén slutar som VD
2020-05-08 vakansgraden minskade under april
2020-05-04 kvartalsrapport 2020, januari till mars
2020-04-28 presenterar kvartalsrapport
2020-04-27 anpassar till hyresreglering, avskedar 58 i Berlin
2020-04-03 beslut vid årsstämma 2020
2020-03-06 kallelse till årsstämma 2020
2020-02-14 Sofia Aasvold blir ny chef Skandinavien
2020-02-10 ger ut hybridobligation
2020-02-03 bokslutskommuniké 2019
2020-01-30 planerar hybridobligation

2019

2019-11-11 preferensaktie avnoteras 2019-12-13
2019-11-08 löser in samtliga preferensaktier
2019-11-05 emitterar obligationer för SEK 1 000 miljoner
2019-10-31 planerar obligation i SEK
2019-10-21 delårsrapport 2019, januari till september
2019-10-04 emitterar aktier för 385 miljoner euro
2019-09-25 stor efterfrågan på D-aktie
2019-09-18 publicerar prospekt för D-aktie
2019-09-18 erbjuder D-aktier
2019-09-16 säljer 664 lägenheter i Toronto
2019-09-02 beslut vid extra bolagsstämma
2019-08-23 delårsrapport 2019, januari till juni
2019-08-05 säljer 1 492 lägenheter i Tyskland
2019-08-01 kallelse till extra bolagsstämma
2019-08-01 överväger aktieemission och senarelägger delårsrapport
2019-04-26 delårsrapport 2019, januari till mars
2019-04-11 beslut vid årsstämma 2019
2019-03-18 säljer 2 839 lägenheter i Tyskland
2019-03-13 kallelse till årsstämma 2019
2019-02-13 planerar försäljning i Tyskland
2019-02-04 bokslutskommuniké 2018
2019-01-29 presenterar bokslutskommuniké

2018

2018-12-19 säljer 2 340 lägenheter i Stockholm och Mölndal
2018-10-22 delårsrapport 2018, januari till september
2018-10-19 Akelius minskar risken
2018-10-19 Anders Lindskog ordförande för Akelius
2018-10-17 presentation av delårsrapport
2018-09-26 Akelius ger ut obligationer SEK 1 000 miljoner
2018-09-26 Akelius planerar SEK obligation
2018-09-25 Akelius ger ut GBP obligationer
2018-09-25 Akelius planerar GBP obligation
2018-08-13 Akelius köper 383 lägenheter i Washington
2018-08-06 delårsrapport 2018, januari till juni
2018-08-01 Akelius köper 68 lägenheter i New York
2018-04-27 delårsrapport 2018, januari till mars
2018-04-11 beslut vid årsstämma 2018
2018-03-27 Akelius ger ut hybridobligation
2018-03-26 Standard and Poor’s bekräftar Akelius BBB kreditbetyg
2018-03-22 Akelius antar ny finanspolicy
2018-03-14 Akelius planerar hybridobligation
2018-03-13 kallelse till årsstämma 2018
2018-02-28 Akelius köper 264 lägenheter i Montreal

2017

2017-12-15 Akelius säljer 1 420 lägenheter i Storstockholm
2017-11-07 Akelius ger ut obligationer, EUR 500 miljoner
2017-11-07 Akelius planerar EUR obligation
2017-11-03 Akelius rating höjd till BBB
2017-10-23 Akelius köper 395 lägenheter i London
2017-10-02 Akelius köper 58 lägenheter i Boston
2017-09-29 Akelius University får 40 miljoner per år
2017-09-29 Akelius University får 40 miljoner per år
2017-09-26 Akelius ger ut obligationer SEK 1 500 miljoner
2017-09-26 Akelius erbjuder återköp av SEK obligation
2017-09-15 Akelius planerar SEK obligation
2017-09-13 Akelius köper 248 lägenheter i Montreal
2017-09-12 Akelius köper 117 lägenheter i New York
2017-09-11 Akelius köper 245 lägenheter i New York
2017-09-08 Akelius ger ut obligation GBP 300 miljoner
2017-09-01 Akelius säljer 2 299 lägenheter i Helsingborg
2017-08-29 Akelius planerar GBP obligation
2017-07-27 Akelius köper 198 lägenheter i Toronto
2017-07-20 Akelius köper 211 lägenheter i London
2017-07-13 Akelius köper 168 lägenheter i Washington
2017-07-13 Akelius köper 128 lägenheter i Köpenhamn
2017-06-27 Akelius köper 183 lägenheter i Köpenhamn
2017-06-16 Akelius säljer 2 299 lägenheter i Helsingborg
2017-05-23 Akelius ger ut obligation EUR 600 miljoner
2017-05-12 Akelius planerar obligationsemission
2017-04-11 Beslut vid årsstämma
2017-03-21 Akelius förbättrar kapitalstrukturen
2017-03-17 Akelius köper 102 lägenheter i Stockholm
2017-03-15 Akelius planerar obligationsprogram
2017-03-10 Kallelse till årsstämma 2017
2017-03-03 Akelius får “positive outlook” av Standard and Poor’s
2017-02-07 Akelius köper 194 lägenheter i Stockholm
2017-01-10 Lars Lindfors vice VD, Peter Ullmark chef Skandinavien

2016

2016-12-21 Akelius köper 476 lägenheter i Köpenhamn
2016-12-16 Akelius köper 153 lägenheter i Boston
2016-11-30 Akelius säljer 144 lägenheter i Stockholm
2016-11-25 Akelius köper 245 lägenheter i Stockholm
2016-11-17 Hög efterfrågan på Akelius obligation
2016-11-02 Akelius stärker sin finansiella flexibilitet
2016-10-14 Akelius säljer 1 763 lägenheter i Sverige
2016-10-04 Akelius köper 122 lägenheter i Boston
2016-10-03 Akelius första köp i Köpenhamn
2016-04-21 Akelius säljer 81 lägenheter utanför London
2016-04-15 Beslut vid årsstämma
2016-04-07 Akelius säljer 4 300 lägenheter i västra Sverige
2016-04-01 Akelius köper 86 lägenheter i New York
2016-03-23 Akelius säljer 91 lägenheter i Stockholm
2016-03-16 Kallelse till årsstämma 2016
2016-03-02 Akelius köper 311 lägenheter i Düsseldorf
2016-03-01 Akelius köper 143 lägenheter i Hamburg
2016-02-29 Akelius säljer 585 lägenheter i Tyskland
2016-02-16 Akelius säljer 116 lägenheter i Stockholm
2016-01-22 Akelius köper 415 lägenheter i Montreal
2016-01-14 Akelius säljer 121 lägenheter utanför London
2016-01-11 Akelius emitterar företagscertifikat i EUR
2016-01-08 Akelius köper 258 lägenheter i Boston

2015

2015-12-17 Akelius säljer 208 lägenheter i Huddinge
2015-11-20 Akelius utökar certifikatprogrammet
2015-11-20 Akelius säljer 1 693 lägenheter i Norrland
2015-11-17 Akelius säljer 395 lägenheter i Täby
2015-11-04 Akelius köper 165 lägenheter i London
2015-10-22 Akelius köper 279 lägenheter i Washington
2015-10-19 Akelius köper 279 lägenheter i Boston
2015-10-01 Akelius säljer 879 lägenheter i Tyskland
2015-09-16 Lyckad emission av EUR obligationer
2015-09-15 Akelius säljer i London
2015-09-04 Akelius ökar andelen obligationer
2015-09-01 Akelius ger ut obligationer
2015-08-31 Akelius säljer i London
2015-08-24 Akelius emitterar företagscertifikat
2015-08-11 Akelius köper 427 lägenheter i Toronto
2015-08-06 Akelius säljer kommersiella fastigheter
2015-08-05 Akelius köper 260 lägenheter i Montreal
2015-08-04 Akelius köper fastighetsportfölj i New York
2015-08-03 Akelius köper 250 lägenheter i Berlin
2015-07-10 Akelius köper 76 lägenheter i London
2015-07-03 Akelius köper i Helsingborg
2015-06-17 Akelius ger ut obligationer
2015-06-12 Akelius avser minska säkerställd upplåning
2015-06-01 Standard & Poor´s ger Akelius starkt kreditbetyg, BBB-
2015-05-18 Akelius köper 199 lägenheter i New York
2015-05-11 Akelius köper 196 lägenheter på Manhattan
2015-05-11 Godkänt obligationsprospekt
2015-04-27 Akelius köper i Stockholm
2015-04-24 Akelius tillförs två miljarder eget kapital
2015-04-23 Akelius erbjuder nya preferensaktier
2015-04-16 Personalen får femtio miljoner
2015-04-15 Beslut vid årsstämma
2015-04-01 Akelius köper fastighet i New York
2015-03-31 Akelius byter fastigheter med Heimstaden
2015-03-19 Stor efterfrågan på Akelius obligationer
2015-03-17 Akelius köper 40 lägenheter i London
2015-03-17 Kallelse till årsstämma 2015
2015-03-10 Akelius presenterar obligationsvillkor den 19 mars
2015-03-02 Akelius ger ut obligationer
2015-02-25 Akelius köper 200 lägenheter i centrala Paris
2015-02-20 Akelius underrättar om förtida inlösen av obligationslån
2015-01-15 Akelius emitterar obligationer
2015-01-13 Akelius erbjuder nya obligationer
2015-01-09 Akelius köper 835 lägenheter i Berlin
2015-01-09 Akelius allt starkare

2014

2014-12-22 Akelius köper i Montreal och Paris
2014-12-19 Beslut vid extra bolagsstämma
2014-11-26 Akelius går in i USA
2014-11-26 Kallelse till extra bolagsstämma i Akelius
2014-11-20 Akelius delårsrapport för tredje kvartalet publiceras 24 november
2014-10-17 Akelius har köpt för 9,4 miljarder kronor
2014-10-15 Akelius köper 2 075 lägenheter i Malmö
2014-10-14 Akelius köper 798 lägenheter i Berlin
2014-10-13 Akelius första köp i Montreal
2014-09-16 Nära tio miljarder till Akelius, som tog emot tre
2014-09-12 Akelius köper 122 lägenheter i Toronto
2014-09-09 Stort intresse för Akelius preferensaktier
2014-09-01 Akelius erbjudande om att teckna preferensaktier
2014-08-25 Beslut vid extra bolagsstämma
2014-07-16 Kallelse till extra bolagstämma
2014-07-14 Godkänt obligationsprospekt
2014-07-07 Akelius köper 741 lägenheter i Berlin
2014-06-25 Akelius köper i Paris
2014-06-24 Akelius köper 54 lägenheter i London
2014-06-23 Akelius Residential AB (publ) köper 327 lägenheter i Toronto
2014-06-18 Akelius Residential AB (publ) - Framgångsrik emission av obligationer
2014-05-27 Akelius Residential AB (publ) preferensaktie godkänd för notering
2014-05-26 Akelius Residential AB (publ) - 12 000 investerar i Akelius preferensaktie
2014-05-22 Akelius Residential AB (publ) - Kraftig efterfrågan på Akelius preferensaktier
2014-05-12 Akelius Residential AB (publ) - Akelius erbjudande att teckna preferensaktier
2014-05-12 Akelius Residential AB (publ) - Akelius prospekt för preferensaktier
2014-05-08 Akelius Fastigheter blir Akelius Residential
2014-04-10 Akelius ökar eget kapital
2014-04-01 Akelius köper i England

2013

2013-12-30 Akelius köper i Toronto
2013-12-03 Akelius säljer 800 lägenheter i Öresund
2013-11-13 Godkänt noteringsprospekt
2013-11-06 Akelius obligation övertecknades
2013-10-28 Villkorsändring för Akelius obligationslån
2013-05-14 Akelius emitterar obligationer framgångsrikt
2013-05-03 Akelius blev Landlord of the year i UK
2013-03-26 Akelius köper Apartment Bostad
2013-02-14 Akelius förlänger lån

2012

2012-10-22 Akelius säljer 1400 lägenheter
2012-06-15 Akelius Fastigheter AB (publ) emitterar framgångsrikt ett treårigt obligationslån om 420 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor

2008

2008-06-27 Akelius köper 53 hyreslägenheter i Malmö
2008-05-12 Akelius Fastigheter köper bostadsfastigheter i Täby för 2,3 miljarder kronor
2008-05-05 Akelius köper fastigheter i Nynäshamn
2008-05-05 Akelius 27.000 lägenheter får fibernät från TeliaSonera
2008-04-21 Akelius startar fastighetsrenting
2008-04-07 Akelius Hotell och Fastigheter AB köper Cape East Family Resort i Haparanda
2008-03-13 Akelius Fastigheter AB säljer Tullhuset i Haparanda
2008-03-03 Sveriges högsta sparränta nu 5-6 %

2007

2007-12-20 Akelius Fastigheter AB köper 10 fastigheter i Västerås
2007-12-10 Akelius Fastigheter investerar en miljard i Umeå
2007-11-15 Akelius köper fastigheter i Södertälje
2007-11-13 Akelius Spar ger 6 procent
2007-09-10 Akelius i bytesaffär med Kungsleden
2007-09-04 Akelius fortsätter sin expansion i Tyskland.
2007-07-06 Akelius köper 391 hyreslägenheter i Karlskrona
2007-05-30 Jens Nagel slutar i Akelius
2007-04-10 Akelius expanderar i Hamburg
2007-03-29 Akelius köper 202 hyreslägenheter i Malmö
2007-03-21 Akelius GmbH gör sitt första köp i München
2007-03-14 Akelius förvärvar 80 hyreslägenheter i Eskilstuna
2007-03-14 Akelius GmbH fortsätter sin expansion i Bayern
2007-03-01 Akelius förvärvar 184 hyreslägenheter i centrala Karlstad
2007-03-01 Akelius köper ytterligare 252 lägenheter i Berlin
2007-01-19 Akelius GmbH fortsätter sin expansion i Bayern
2007-01-11 Akelius köper 482 hyreslägenheter i centrala Luleå av Hilding Holmqvist
2007-01-11 Akelius köper 482 hyreslägenheter i centrala Luleå av Hilding Holmqvist
2007-01-08 Mimer säljer bostadsfastighet till Akelius
2007-01-08 Akelius GmbH gör sitt första förvärv i Augsburg, Bayern

2006

2006-11-22 Akelius GmbH gör sina första förvärv i Hamburg
2006-08-17 Akelius köper ytterligare lägenheter i Berlin
2006-06-30 Akelius köper 107 lägenheter i Berlin
2006-06-08 Akelius köper bostadsfastigheter i Linköping och Södertälje för ett värde av 1 miljard.
2006-05-24 Akelius köper äldreboende i Halmstad
2006-03-27 Akelius köper fastigheter i Umeå
2006-03-15 402 lägenheter i västra Berlin

2005

2005-11-16 Akelius köper fastigheter i Malmö
2005-02-11 Akelius säljer bestånd i Skövde
2005-01-24 Akelius köper av Tornet för 480 miljoner

2004

2004-12-22 Akelius köper fastigheter
2004-12-22 Akelius vinst 230 miljoner - Ny inlåning 800 miljoner
2004-12-07 Akelius köper bostäder i centrala Malmö