överblick

bostäder i miljonstäder

Akelius är en långsiktig investerare i bostadsfastigheter.
Akelius sätter säkerheten först och investerar i fastigheter med förmåga att skapa stabilt ökande intäkter.

Akelius, cities

Akelius riktar in sig på storstäder med en själ i Europa och Nordamerika.
Storstäder med själ är en kombination av kulturella, intellektuella, politiska och ekonomiska centra i ett land.

Den höga levnadsstandarden och många möjligheter, oavsett konjunkturläget,
gör att folk alltid lockas till dessa metropoler.

Akelius fyrtiofem tusen lägenheter finns i tolv olika metropoler,
tolv miljarder euro i fastigheters verkligt värde.

verkligt värde, andel per metropol