överblick

bostäder i miljonstäder

Akelius är en långsiktig investerare i bostadsfastigheter.
Akelius sätter säkerheten först och investerar i fastigheter med förmåga att skapa stabilt ökande intäkter.

Akelius, cities

Akelius riktar in sig på storstäder med en själ i Europa och Nordamerika.
Storstäder med själ är en kombination av kulturella, intellektuella, politiska och ekonomiska centra i ett land.

Den höga levnadsstandarden och många möjligheter, oavsett konjunkturläget,
gör att folk alltid lockas till dessa metropoler.

Akelius fyrtiofyra tusen lägenheter finns i tolv olika metropoler,
tolv miljarder euro i fastigheters verkligt värde.

verkligt värde, andel per metropol

walk score

Mer än någonsin är “walkability” en nyckelfaktor i sökprocessen för ett bra hem.
Folk vill ha ett hem i ett promenadområde och värdesätter möjligheten att kunna gå till butik, skola, arbete och kollektivtrafik.

Under de närmaste decennierna kommer vi att distansera oss från bilar,
för att istället investera i kollektivtrafik och cykelleder.
Walkability är nyckeln.

En hög walk score indikerar en låg risk för vakanser och hög möjlighet till ökade intäkter.
I takt med att metropolerna växer,
ökar efterfrågan på centralt belägna lägenheter.
Akelius har en genomsnittlig walk score på 88.

walk score  
90-100 gångtrafikanternas paradis
70-90 väldigt gångvänligt
50-70 något gångvänligt
25-50 bilberoende
0-25 väldigt bilberoende

walkscore.com

Akelius har en genomsnittlig walk score på 88. Akelius hyresgäster bor i väldigt promenadvänliga områden.

Akelius har en genomsnittlig walk score på 88. Akelius hyresgäster bor i väldigt promenadvänliga områden.

Akelius har en genomsnittlig walk score på 88. Akelius hyresgäster bor i väldigt promenadvänliga områden.

walk score

walk score

walk score

segment

Akelius investerar i segmenten premium, mellan och prisvärt.
Akelius undviker fastigheter med högre risk.

segment, portfolio

premium, Samariterstraße, Berlin

premium, Samariterstraße, Berlin

premium, Washington Avenue, New York

premium, Washington Avenue, New York

premium, Katarina Bangata, Stockholm

premium, Katarina Bangata, Stockholm

mellan, Horner Rampe, Hamburg

mellan, Horner Rampe, Hamburg

mellan, Avenue Road, London

mellan, Avenue Road, London

mellan, Kingston Road, Toronto

mellan, Kingston Road, Toronto

prisvärt, Neustrelitzer Straße, Berlin

prisvärt, Neustrelitzer Straße, Berlin

prisvärt, Leesburg Pike, Washington

prisvärt, Leesburg Pike, Washington

prisvärt, Björnvägen, Stockholm

prisvärt, Björnvägen, Stockholm

Berlin

Berlin

Hamburg

Hamburg

Paris

Paris

London

London

New York

New York

Stockholm

Stockholm

Malmö

Malmö