överblick

bostäder i miljonstäder

Akelius är en långsiktig investerare i bostadsfastigheter.
Akelius sätter säkerheten först och investerar i fastigheter med förmåga att skapa stabilt ökande intäkter.

Akelius, cities

Akelius riktar in sig på storstäder med en själ i Europa och Nordamerika.
Storstäder med själ är en kombination av kulturella, intellektuella, politiska och ekonomiska centra i ett land.

Den höga levnadsstandarden och många möjligheter, oavsett konjunkturläget,
gör att folk alltid lockas till dessa metropoler.

Akelius femtiotusen lägenheter finns i tretton olika metropoler,
tolv miljarder euro i fastigheters verkligt värde.

fair value per metropolitan area

verkligt värde, andel per metropol

walk score

Mer än någonsin är “walkability” en nyckelfaktor i sökprocessen för ett bra hem.
Folk vill ha ett hem i ett promenadområde och värdesätter möjligheten att kunna gå till butik, skola, arbete och kollektivtrafik.

Under de närmaste decennierna kommer vi att distansera oss från bilar,
för att istället investera i kollektivtrafik och cykelleder.
Walkability är nyckeln.

En hög walk score indikerar en låg risk för vakanser och hög möjlighet till ökade intäkter.
I takt med att metropolerna växer,
ökar efterfrågan på centralt belägna lägenheter.
Akelius har en genomsnittlig walk score på 92.

walk score  
90-100 gångtrafikanternas paradis
70-90 väldigt gångvänligt
50-70 något gångvänligt
25-50 bilberoende
0-25 väldigt bilberoende

walkscore.com

Akelius hyresgäster bor i väldigt promenadvänliga områden.Akelius hyresgäster bor i väldigt promenadvänliga områden.
walk score per stadwalk score per stad
walk scorewalk score
walk scorewalk score
walk scorewalk score
walk scorewalk score

segment

Akelius investerar i segmenten premium, mellan och prisvärt.
Akelius undviker fastigheter med högre risk.

segment, portfoliosegment, portfolio
premium, Samariterstraße, Berlinpremium, Samariterstraße, Berlin
premium, Washington Avenue, New Yorkpremium, Washington Avenue, New York
premium, Katarina Bangata, Stockholmpremium, Katarina Bangata, Stockholm
mellan, Horner Rampe, Hamburgmellan, Horner Rampe, Hamburg
mellan, Avenue Road, Londonmellan, Avenue Road, London
mellan, Kingston Road, Torontomellan, Kingston Road, Toronto
prisvärt, Neustrelitzer Straße, Berlinprisvärt, Neustrelitzer Straße, Berlin
prisvärt, Leesburg Pike, Washingtonprisvärt, Leesburg Pike, Washington
prisvärt, Björnvägen, Stockholmprisvärt, Björnvägen, Stockholm
BerlinBerlin
HamburgHamburg
ParisParis
LondonLondon
New YorkNew York
StockholmStockholm
MalmöMalmö