presentationer

2019  
2019-12-31 bokslutskommuniké
2019-09-30 delårsrapport
2019-06-30 delårsrapport
2019-03-31 delårsrapport
2018  
2018-12-31 bokslutskommuniké
2018-09-30 delårsrapport