presentationer

2021  
2021-03-31 delsårsrapport
2021-02-08 presentation av bokslutskommuniké i ljudformat
2020  
2020-12-31 bokslutskommuniké
2020-09-30 delårsrapport
2020-06-30 delårsrapport
2020-05-04 presentation av delårsrapport i ljudformat
2020-03-31 delårsrapport
2019  
2019-12-31 bokslutskommuniké
2019-09-30 delårsrapport
2019-06-30 delårsrapport
2019-03-31 delårsrapport
2018  
2018-12-31 bokslutskommuniké
2018-09-30 delårsrapport